Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Κάντε νόμιμα τις μικρές εργασίες στο σπίτι σας

Η πραγματογνωμοσύνη αποτελεί τη διαδικασία εξέτασης δύσκολων καταστάσεων με τη βοήθεια ενός έμπειρου Τεχνικού Συμβούλου, που αναλύει και ερευνά το πρόβλημα σε βάθος. Μετά την κατανόηση όλων των παραγόντων, ο τεχνικός σύμβουλος  συντάσσει μια εμπεριστατωμένη έκθεση με τα συμπεράσματα και τις προτάσεις του για πιθανή επίλυση.

Για να διασφαλίσει την ολοκληρωμένη και ακριβή πραγματογνωμοσύνη, ο εξειδικευμένος Τεχνικός Σύμβουλος διεξάγει επιτόπια επιθεωρήσεις, συλλέγει στοιχεία και πληροφορίες από τα εμπλεκόμενα μέρη, πραγματοποιεί εκτεταμένες αναλύσεις, ερευνά την αγορά, διεξάγει δοκιμές αντοχής και κάθε άλλη ενέργεια που θεωρείται απαραίτητη για την επισκόπηση του ζητήματος.

Ποιες ενέργειες αναλαμβάνει ένας πραγματογνώμονας;

Μερικές από τις συνήθεις ενέργειες που εκτελεί ένας Τεχνικός Σύμβουλος κατά τη διάρκεια μιας πραγματογνωμοσύνης περιλαμβάνουν:

 1. Διενέργεια Αυτοψίας: Επισκέπτεται τον χώρο όπου προέκυψε το πρόβλημα για να εξετάσει την κατάσταση επιτόπου.
 2. Συλλογή Στοιχείων: Μαζεύει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και στοιχεία που αφορούν την υπόθεση.
 3. Έρευνα: Διεξάγει εκτενή έρευνα για να αναλύσει την υπόθεση και τις πιθανές αιτίες του προβλήματος.
 4. Εκπόνηση Μελετών: Δημιουργεί μελέτες που εστιάζουν στην περίπτωση και προτείνουν λύσεις.
 5. Φορτίσεις και Επιμετρήσεις: Εκτελεί προσομοιώσεις και μετρήσεις για να κατανοήσει την συμπεριφορά των συστημάτων.
 6. Αποτύπωση Στοιχείων: Καταγράφει και αποτυπώνει όλα τα απαραίτητα στοιχεία που εξετάστηκαν κατά την διάρκεια της έρευνας.
 7. Συντάσσει Έκθεση: Βασισμένος στην έρευνα και την ανάλυση, συντάσσει μια λεπτομερή έκθεση με τα συμπεράσματα και τις προτάσεις του.
 8. Έρευνα Αγοράς: Αναλύει την αγορά και παρόμοιες καταστάσεις για να βρει πρόσθετες πληροφορίες.
 9. Δοκιμές Αντοχής: Διεξάγει δοκιμές για να κατανοήσει καλύτερα την αντοχή και την απόδοση των υλικών ή των συστημάτων που εμπλέκονται στην υπόθεση.
 10.  Στήριξη πορίσματος στο δικαστήριο: Ο Τεχνικός Σύμβουλος μπορεί επίσης να παρέχει υποστήριξη και να εκπροσωπήσει τα ευρήματα της πραγματογνωμοσύνης στις Δικαστικές Αρχές.

 

Γιατί είναι απαραίτητη η πραγματογνωμοσύνη;

Όταν δεν είναι εφικτή η επίλυση προβλημάτων με ιδιοκτήτες, ενοικιαστές, οικοδόμους ή κατασκευαστές στο ακίνητο ή το οικόπεδό σας, η λύση του πραγματογνώμονα είναι μονόδρομος. Οι πιο σπουδαίοι λόγοι που χρειάζεται μια πραγματογνωμοσύνη από κάποιον τεχνικό σύμβουλο είναι:

 1. Αντικειμενικότητα: Μπορείτε να λάβετε αντικειμενική και επαγγελματική άποψη για μια τεχνική διαφορά ή ζήτημα.
 2. Εξειδίκευση: Οι πραγματογνώμονες έχουν την εξειδίκευση και την τεχνογνωσία για να αναλύσουν και να ερμηνεύσουν τεχνικές λεπτομέρειες που ενδέχεται να μην είναι προφανείς για άτομα χωρίς την κατάλληλη εκπαίδευση.
 3. Διαφάνεια: Με την πραγματογνωμοσύνη, τα προβλήματα και οι πιθανές λύσεις παρουσιάζονται με διαφανή και σαφή τρόπο, καθιστώντας ευκολότερη την επίλυση διαφορών.
 4. Αποφυγή Διαφορών: Μπορείτε να αποφύγει πιθανές διαφορές ή δικαστικές διαδικασίες με την παρουσίαση των γεγονότων και την πρόταση δίκαιων λύσεων.

 

Αν θέλετε να επωφεληθείτε από όλα τα παραπάνω τότε η CO.DE. μπορεί να σας βοηθήσει παρέχοντας σας υπηρεσίες πραγματογνωμοσύνης. Οι έμπειροι τεχνικοί σύμβουλοι μας είναι στη διάθεσή σας για να παρέχουν την επαγγελματική και αμερόληπτη γνώμη τους.

 

Περιπτώσεις που χρειάζεται πραγματογνωμοσύνη

Οι τεχνικές πραγματογνωμοσύνες μπορούν να γίνονται για πληθώρα ζητημάτων, μερικά εκ των οποίων περιλαμβάνουν:

 • Επιθεώρηση κτιρίων και δομών για θέματα σχετικά με την ασφάλεια και την συμμόρφωση προς τους κανονισμούς
 • Επιθεώρηση ζημιών για την εκτίμηση της αποζημίωσης
 • Ζητήματα που αφορούν πυρκαγιές, σεισμούς ή άλλες αντίστοιχες καταστροφές
 • Ζητήματα σχετικά με τον εξοπλισμό και την εξάρτηση από τεχνολογικά συστήματα.
 • Ιατροδικαστικές εξετάσεις εξαιτίας κατασκευαστικών λαθών
 • Διαπίστωση κακοτεχνιών σε κτίρια και δομές

Γιατί να επιλέξετε την CO.DE. ;

Διαφάνεια

Η CO.DE. προσφέρει διαφανείς υπηρεσίες, επικοινωνώντας ανοιχτά και ξεκάθαρα τα βήματα της διαδικασίας, τις ανακαλύψεις και τα συμπεράσματα.

Αξιοπιστία

Η CO.DE. έχει αποδείξει την αξιοπιστία της μέσα από την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας. Έχουμε δεσμευτεί να παρέχουμε τις πιο ακριβείς και αντικειμενικές τεχνικές πραγματογνωμοσύνες, χάρη στην εξειδίκευση και την εμπειρία μας σε μια πληθώρα τεχνικών θεμάτων.

Υπευθυνότητα

Στην CO.DE., το δίκαιο, η διαφάνεια και η ακεραιότητα κυριαρχούν σε όλες τις επιχειρηματικές μας πρακτικές. Είμαστε πλήρως δεσμευμένοι στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών μας προς τους πελάτες μας με τον πιο υπεύθυνο τρόπο, διασφαλίζοντας ότι τα αποτελέσματα κάθε πραγματογνωμοσύνης είναι ακριβή και συνεπή.

 

 

 

Η CO.DE. είναι ο συνεργάτης σας σε τεχνικές αμφισβητήσεις

Όταν αντιμετωπίζετε τεχνικές αμφισβητήσεις, η CO.DE. είναι ο σύμμαχός σας. Με την εμπειρία, την εξειδίκευση και την ακρίβεια μας, παρέχουμε την υποστήριξη που χρειάζεστε για να διευθετήσετε τα ζητήματά σας με σιγουριά και εμπιστοσύνη. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να μάθετε πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε!