Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Έκδοση ενεργειακών πιστοποιητικών με απόλυτη υπευθυνότητα

Η ενεργειακή αποδοτικότητα και η μείωση των εκπομπών αερίου είναι από τα πιο κρίσιμα θέματα σήμερα καθώς βοηθάνε να εξοικονομήσουμε πόρους. Σε αυτό το πλαίσιο, τα Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) αποτελούν ένα σημαντικό εργαλείο για την αξιολόγηση και βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων. Ας δούμε αναλυτικά, τι ακριβώς είναι τα ΠΕΑ, πότε χρειάζονται να εκδοθούν και πώς μπορεί να τα αποκτήσει κάποιος ;

Τι είναι το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ);

Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) είναι ένα επίσημο έγγραφο που παρουσιάζει την ενεργειακή κατάταξη ενός κτιρίου ή κτιριακής μονάδας, π.χ., τμήμα, όροφος ή διαμέρισμα εντός κτιρίου. Η ενεργειακή κατάταξη συμβολίζει την ενεργειακή απόδοση του κτιρίου, επιτρέποντας στους ιδιοκτήτες ή ενοικιαστές να συγκρίνουν και να αξιολογούν την αποδοτικότητά του.

Το ΠΕΑ εκδίδεται από εξειδικευμένους Ενεργειακούς Επιθεωρητές – Μηχανικούς και ισχύει για δέκα χρόνια από την ημερομηνία έκδοσης. Ανάλογα με τη χρήση του κτιρίου, μπορεί να εκδοθεί ένα ΠΕΑ για ολόκληρο το κτίριο ή διάφορα ΠΕΑ για κάθε κτιριακή μονάδα. Για παράδειγμα, σε ένα κτίριο με καταστήματα ή γραφεία στο ισόγειο και διαμερίσματα στους ορόφους, εκδίδεται ένα ΠΕΑ για κάθε κατάστημα / γραφείο και ένα ΠΕΑ για κάθε διαμέρισμα.

Το ΠΕΑ κατατάσσει τα ακίνητα σε ενεργειακές κατηγορίες, από το Α μέχρι το Η, αναγράφοντας την εκτιμώμενη ετήσια κατανάλωση ενέργειας, τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και τη συμβολή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Στόχος του είναι να επισημάνει τη συμπεριφορά της ακίνητης περιουσίας σχετικά με την κατανάλωση ενέργειας, την οποία επηρεάζουν τα συστήματα θέρμανσης και κλιματισμού, καθώς και ο τρόπος παροχής ζεστού νερού. Τέλος, το ΠΕΑ περιλαμβάνεται στην Ταυτότητα Κτιρίου, ένα ‘ψηφιακό φάκελο’ με όλες τις σχετικές πληροφορίες του ακινήτου.

Πότε απαιτείται η έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης;

Το ΠΕΑ είναι υποχρεωτικό στις παρακάτω περιπτώσεις:

 

 • Κατά την διάρκεια κατασκευής ενός ακινήτου: Αυτό εξασφαλίζει ότι οι σχεδιαστές και οι κατασκευαστές λαμβάνουν υπόψη την ενεργειακή αποδοτικότητα από την αρχή της κατασκευής, δημιουργώντας μια σταθερή βάση για μια ενεργειακά αποδοτική ιδιοκτησία.

 

 • Όταν ένα ακίνητο είναι διαθέσιμο για πώληση: Η παρουσία ενός ΠΕΑ στο στάδιο αυτό επιτρέπει στους πιθανούς αγοραστές να έχουν μια σαφή εικόνα για την ενεργειακή απόδοση του ακινήτου. Αυτό μπορεί να αποτελέσει σημαντικό παράγοντα στην τελική απόφαση αγοράς.

 

 • Όταν ένα ακίνητο είναι διαθέσιμο για ενοικίαση: Οι μισθωτές έχουν το δικαίωμα να γνωρίζουν το ενεργειακό προφίλ του ακινήτου που σκοπεύουν να ενοικιάσουν. Ένα ΠΕΑ εξασφαλίζει αυτήν την διαφάνεια, επιτρέποντας τους μισθωτές να κατανοήσουν πόσο θα κοστίζει να θερμάνουν, να κατευθύνουν ή να ψύχουν το ακίνητο.

 

Συνολικά, το ΠΕΑ παίζει ένα θεμελιώδες ρόλο στην προώθηση της ενεργειακής αποδοτικότητας και διαφάνειας στην αγορά ακινήτων, εξασφαλίζοντας την προστασία των καταναλωτών και την βιωσιμότητα των κατασκευών.

 

Τι δικαιολογητικά χρειάζονται για την έκδοση ΠΕΑ;

Για την έκδοση του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ), απαιτούνται κάποια βασικά δικαιολογητικά, τα οποία εξασφαλίζουν την ορθή και ακριβή αξιολόγηση της ενεργειακής απόδοσης του ακινήτου και είναι τα εξής:

 1. Τίτλος Ιδιοκτησίας (συμβόλαιο ιδιοκτησίας ή Ε9 ή γονική παροχή)
 2. Αντίγραφο Οικοδομικής Αδείας για κατοικίες χτισμένες μετά την 01/03/1983
 3. Αντίγραφο Αρχιτεκτονικών Σχεδίων (Σε περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης κάτοψης, υπάρχει δυνατότητα  σχεδιασμού σκαριφήματος από τον επιθεωρητή)
 4. Αντίγραφο Τοπογραφικού διαγράμματος
 5. Φύλλο συντήρησης λέβητα
 6. Έκδοση ηλεκτρονικού παραβόλου από την υπηρεσία TAXIS με κωδικό 8012 αξίας 5 € με τους κωδικούς του ιδιοκτήτη του ακινήτου
 7. Αντίγραφο αίτησης ρύθμισης ημιυπαίθριων χώρων για ακίνητα μετά τις 14/3/1983
 8. Αντίγραφο δήλωσης του ακινήτου στο Κτηματολόγιο για ακίνητα μετά τις 14/3/1983

Ποιος μπορεί να σας εκδώσει ένα Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης;

Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) εκδίδεται μόνο από Ειδικευμένους Ενεργειακούς Επιθεωρητές ή Μηχανικούς, των οποίων τα προσόντα και οι υποχρεώσεις καθορίζονται από το Υπουργείο Ενέργειας. Ο Ενεργειακός Επιθεωρητής επεξεργάζεται τα πραγματικά δεδομένα του κτιρίου (ηλικία, προσανατολισμός, υλικά κατασκευής, ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός κ.λπ.) και υπολογίζει τις θερμικές απώλειες, τα κέρδη και τη συνολική κατανάλωση ενέργειας που χρειάζεται για τη λειτουργία του. Με βάση αυτή την εκτίμηση, το ακίνητο κατατάσσεται σε μια ενεργειακή κλάση, από το Α (πολύ αποδοτικό) μέχρι το Η (καθόλου αποδοτικό).

Εξασφαλίστε την έκδοση ΠΕΑ με την CO.DE.

Μην αφήσετε την πώληση ή την ενοικίαση του ακινήτου σας να παρεμποδιστεί από την έλλειψη Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης.

Επικοινωνήστε τώρα με την CO.DE. για να υποβάλλετε την αίτηση σας γρήγορα και αποτελεσματικά. Κάντε το πρώτο βήμα για ένα πιο ενεργειακά αποδοτικό ακίνητο σήμερα.