Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Επαγγελματικές υπηρεσίες για μια επιτυχημένη άδεια δόμησης

Οι άδειες δόμησης αποτελούν σημαντικό βήμα για την υλοποίηση οποιουδήποτε οικοδομικού έργου. Ανεξάρτητα από το μέγεθος και τον τύπο του έργου, η επιτυχημένη ολοκλήρωση της διαδικασίας άδειας δόμησης είναι κρίσιμη για την εξασφάλιση της νομιμότητας, της ασφάλειας και της συμμόρφωσης προς τους κανονισμούς και τις προδιαγραφές. Στη CO.DE., κατανοούμε τη σημασία αυτής της διαδικασίας και προσφέρουμε επαγγελματικές υπηρεσίες για την άδεια δόμησης που εξασφαλίζουν τον επιτυχημένο σχεδιασμό και την ομαλή εκτέλεση των έργων σας.

Ενδιαφέρομαι για άδεια δόμησης

Τι είναι η άδεια δόμησης;

Η άδεια δόμησης είναι ένα επίσημο έγγραφο που εκδίδεται από την Πολεοδομία της περιοχής και επιβεβαιώνει ότι ένα συγκεκριμένο έργο κατασκευής, επέκτασης ή ανακαίνισης κτιρίου συμμορφώνεται με τους εφαρμοστέους πολεοδομικούς και κτιριακούς κανονισμούς. Με αυτό το έγγραφο σας δίνετε η άδεια να χτίσετε ή να τροποποιήσετε ένα κτίσμα.

 

Γνωστή και ως οικοδομική άδεια, είναι απαραίτητη αν θέλετε να κάνετε οποιαδήποτε μεταβολή ή ακόμη και να κατεδαφίσετε ένα κτίσμα. Σκοπός της άδειας είναι να διασφαλίσει την ασφάλεια, την αισθητική αρμονία και την περιβαλλοντική βιωσιμότητα.

Τι περιλαμβάνει ο φάκελος για την άδεια δόμησης;

Ένας φάκελος για να εκδοθεί νόμιμα μία άδεια δόμησης περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τα παρακάτω:

 1. Αίτηση για άδεια δόμησης
 2. Αναλυτικά αρχιτεκτονικά σχέδια
 3. Τοπογραφικό σχεδιάγραμμα
 4. Σχέδια τεχνικών έργων (οικοδομικά, ηλεκτρολογικά, υδραυλικά, θερμομονωτικά κ.λπ.)
 5. Στατική μελέτη του κτιρίου
 6. Αναφορά ενεργειακής απόδοσης (ΠΕΑ)
 7. Αποδεικτικά ιδιοκτησίας
 8. Αποδεικτικά εξόφλησης των αντίστοιχων τελών και φόρων
 9. Αμοιβές μηχανικών

Σημειώνεται ότι η ακριβής σύνθεση του φακέλου μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το έργο. Γι’ αυτό, είναι σημαντική η υποβολή της αίτησης να γίνεται από εξειδικευμένους μηχανικούς.

Σε ποιες περιπτώσεις απαιτείται άδεια δόμησης;

 • Άδεια δόμησης συνήθως απαιτείται στις εξής περιπτώσεις:
 • Ανέγερση νέου κτιρίου
 • Σημαντική ανακαίνιση ή αναδόμηση υπάρχοντος κτιρίου που επηρεάζει τη δομική του ακεραιότητα
 • Επέκταση ή προσθήκη σε υπάρχον κτίριο (π.χ. προσθήκη ορόφου, επέκταση της υπάρχουσας δομής)
 • Αλλαγή της χρήσης ενός κτιρίου (π.χ. από κατοικία σε εμπορικό κέντρο ή από γραφείο σε εστιατόριο)
 • Έργα σε προστατευόμενες ή ιστορικές περιοχές που απαιτούν ειδική περίθαλψη
 • Εργασίες της παρ. 2 (έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας), προϋπολογισμού άνω των είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000,00) ευρώ
 • Κατασκευή πισίνας
 • Κατασκευή υπόγειων δεξαμενών
 • Κατασκευή αερίων καυσίμων
 • Κατασκευή ή επέκταση υποδομών, όπως δρόμων, γεφυρών, τούνελ, λιμένων κ.λπ.
 • Κατασκευή ή επέκταση εγκαταστάσεων παραγωγής ενέργειας
 • Κατασκευές που επηρεάζουν το περιβάλλον ή την άγρια ζωή

Ποια είναι η διαδικασία για την έκδοση άδειας δόμησης;

Η διαδικασία για την έκδοση άδειας δόμησης περιλαμβάνει τα εξής βήματα:

  1. Προετοιμασία εγγράφων: Αυτό συνήθως περιλαμβάνει την εκπόνηση τεχνικών σχεδίων και μελετών από άρτια εξειδικευμένους επαγγελματίες (όπως αρχιτέκτονες και μηχανικούς), τη συλλογή αποδεικτικών ιδιοκτησίας και άλλων σχετικών εγγράφων.
  2. Υποβολή αίτησης: Η αίτηση για άδεια δόμησης, μαζί με όλα τα σχετικά έγγραφα, υποβάλλεται στον αρμόδιο δημοτικό ή περιφερειακό οργανισμό.
  3. Έλεγχος: Οι αρμόδιες αρχές ελέγχουν την αίτηση για να διαπιστώσουν αν το προτεινόμενο έργο συμμορφώνεται με τους εφαρμοστέους πολεοδομικούς και κτιριακούς κανονισμούς.
  4. Έγκριση ή Απόρριψη: Αν η αίτηση πληροί όλες τις απαιτήσεις, η άδεια δόμησης εκδίδεται. Αν υπάρχουν ελλείψεις ή προβλήματα, η αίτηση μπορεί να απορριφθεί ή να ζητηθεί να τροποποιηθεί.
 • Έναρξη εργασιών: Με την έκδοση της άδειας, μπορούν να ξεκινήσουν οι εργασίες κατασκευής.

Θέλω να εκδώσω άδεια δόμησης

Η CO.DE.αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία έκδοσης για άδειες δόμησης από την αρχή ως το τέλος

Εάν αναζητάτε επαγγελματική, οργανωμένη και διαφανή διαχείριση της διαδικασίας έκδοσης Άδειας Δόμησης, η CO.DE. είναι η απόλυτη επιλογή σας. Με την πλήρη ηλεκτρονική διαχείριση της διαδικασίας, από την υποβολή μέχρι την έκδοση της άδειας, εξασφαλίζουμε την αποτελεσματικότητα, την ταχύτητα και την ασφάλεια. Η επικοινωνία μας με τις δημόσιες υπηρεσίες και άλλους φορείς είναι εξίσου ψηφιοποιημένη, γεγονός που σημαίνει ότι κάθε βήμα της διαδικασίας καταγράφεται για μελλοντική αναφορά. Με την CO.DE., τα αρχεία σας είναι ασφαλή και προσβάσιμα οποιαδήποτε στιγμή χρειαστείτε, εξασφαλίζοντας την ολοκληρωμένη και απροβλημάτιστη διαχείριση της άδειας δόμησής σας.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να ξεκινήσουμε άμεσα την έκδοση άδειας δόμησης που χρειάζεστε.